Clock-Time

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Thân

Năm sinh: 10/07/1968
Chịu chức: 05/02/1999
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Sơn Lộc
Địa chỉ: Ấp Đình, Tân Phú Trung, Củ Chi, HCM.