Clock-Time

Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Vinh

Năm sinh: 23/09/1963
Chịu chức: 25/07/2006
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Biên Hà
Địa chỉ: Ấp 1, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD.