Clock-Time

Linh mục Martinô Nguyễn Viết Anh Dũng

Năm sinh: 06/06/1975
Chịu chức: 02/07/2008
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Tân Nghĩa
Địa chỉ: Thạnh Đông, Tân Châu, TN.