Clock-Time

Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Quyền

Năm sinh: 05/12/1982
Chịu chức: 29/05/2012
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Suối Đá
Địa chỉ: KP. 4, Dương Minh Châu, TN