Clock-Time

Linh mục Vinhsơn Nguyễn Xuân Tuấn

Năm sinh: 01/11/1973
Chịu chức: 25/06/2002
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Vinh Sơn
Địa chỉ: KP. 6, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, BD.