Clock-Time

Linh mục Phanxicô Xaviê Phạm Quốc Việt

Năm sinh: 08/08/1978
Chịu chức: 28/11/2014
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Tân Kim Bảng
Địa chỉ: Cây Dừng, Hiếu Liêm, Bắc Tân Uyên, BD