Clock-Time

Linh mục Tôma Phạm Văn Đông

Năm sinh: 13/06/1979
Chịu chức: 17/09/2013
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Tân Lập
Địa chỉ: Ấp 3, Tân Lập, Bắc Tân Uyên, BD.