Clock-Time

Linh mục Giuse Phạm Văn Hòa

Năm sinh: 05/10/1957
Chịu chức: 10/01/1997
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Tân Qui
Địa chỉ: Thạnh An, Trung An, Củ Chi, HCM