Clock-Time

Linh mục Giuse Phạm Văn Hòa

Năm sinh: 05/10/1957
Chịu chức: 10/01/1997
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Bắc Hà
Địa chỉ: Kp. 3, Củ Chi, HCM.