Clock-Time

Linh mục Antôn Pađôva Phạm Văn Sáng

Năm sinh: 09/08/1968
Chịu chức: 27/07/2004
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Bến Cát
Địa chỉ: Mỹ Phước, Bến Cát, BD.