Clock-Time

Linh mục Phêrô Trần Huy Vũ

Năm sinh: 29/06/1979
Chịu chức: 25/07/2006
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Mỹ Khánh
Địa chỉ: Ấp Mỹ Khánh, Thái Mỹ, Củ Chi, HCM.