Clock-Time

Linh mục Phaolô Trần Thanh Danh

Năm sinh: 08/04/1974
Chịu chức: 22/12/2000
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Củ Chi
Địa chỉ: KP 8, Củ Chi, HCM