Clock-Time

Linh mục Giuse Vũ Khắc Anh Tâm

Năm sinh: 08/03/1975
Chịu chức: 25/06/2002
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Thượng Phúc
Địa chỉ: Ấp 3, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD