Clock-Time

Linh mục Gioan Baotixita Vũ Văn Trung

Năm sinh: 30/12/1973
Chịu chức: 25/05/2010
Chức vụ: Chánh xứ
Giáo xứ: GX. Thánh Linh
Địa chỉ: Thạnh Tây, Tân Biên,TN.