Clock-Time

Linh mục Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng

Năm sinh: 27/06/1976
Chịu chức: 04/04/2002
Chức vụ: Chưởng ấn - Giám đốc Nhà Chung
Giáo xứ: Cơ sở Đào tạo ơn gọi LM GP
Địa chỉ: 9 Nguyễn Văn Bé, Phú Cường, Thủ Dầu Một, BD