Clock-Time

Linh mục Phaolô Nguyễn Phú Cường

Năm sinh: 29/09/1983
Chịu chức: 28/11/2014
Chức vụ: Du học
Giáo xứ: Ý.
Địa chỉ: