Clock-Time

Linh mục Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn

Năm sinh: 16/04/1981
Chịu chức: 29/05/2012
Chức vụ: Du học
Giáo xứ: Roma
Địa chỉ: Du Học Roma