Clock-Time

Linh mục Giuse Nguyễn Thành Nhân

Năm sinh: 19/02/1987
Chịu chức: 10/08/2018
Chức vụ: Du học
Giáo xứ: Ý
Địa chỉ: