Clock-Time

Linh mục Phanxicô Phan Duy Khương

Năm sinh: 04/10/1987
Chịu chức: 10/08/2018
Chức vụ: Du học
Giáo xứ: Ý
Địa chỉ: