Clock-Time

Linh mục Giuse Trương Công Thành

Năm sinh: 12/04/1945
Chịu chức: 29/04/1973
Chức vụ: Giám đốc
Giáo xứ: Nhà nghỉ dưỡng LM GP
Địa chỉ: 444 Cách Mạng Tháng Tám, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, BD.