Clock-Time

Linh mục Giuse Âu Dương Chi

Năm sinh: 12/01/1927
Chịu chức: 27/04/1974
Chức vụ: Hưu dưỡng
Giáo xứ: Nhà nghỉ dưỡng LM GP
Địa chỉ: 444 Cách Mạng Tháng Tám, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, BD.