Clock-Time

Linh mục Micae Lê Văn Khâm

Năm sinh: 01/04/1939
Chịu chức: 14/05/1968
Chức vụ: Hưu dưỡng
Giáo xứ: Nhà nghỉ dưỡng linh mục GP.
Địa chỉ: 444 Cách Mạng Tháng Tám, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, BD.