Clock-Time

Linh mục Giuse Nguyễn Bác Ái

Năm sinh: 01/08/1930
Chịu chức: 27/07/1958
Chức vụ: Hưu dưỡng
Giáo xứ: GX. Chánh Thiện
Địa chỉ: Hiệp Thành, Tp. Thủ Dầu Một, BD.