Clock-Time

Linh mục Tôma Nguyễn Văn Điểu

Năm sinh: 17/06/1941
Chịu chức: 29/04/1970
Chức vụ: Hưu dưỡng
Giáo xứ: GX. Tân Quy
Địa chỉ: Ấp Thạnh An, Trung An, Củ Chi, HCM