Clock-Time

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Thắm

Năm sinh: 13/10/1939
Chịu chức: 29/04/1969
Chức vụ: Hưu dưỡng
Giáo xứ: Nhà nghỉ dưỡng LM GP
Địa chỉ: 444 Cách Mạng Tháng Tám, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, BD.