Clock-Time

Linh mục Giuse Trần Ngọc Hữu

Năm sinh: 20/02/1945
Chịu chức: 15/06/1975
Chức vụ: Hưu dưỡng
Giáo xứ: Nhà Nghỉ dưỡng LM GP
Địa chỉ: 444 Cách Mạng Tháng Tám, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, BD