Clock-Time

Linh mục Vinhsơn Trần Thế Thuận

Năm sinh: 08/11/1943
Chịu chức: 17/12/1972
Chức vụ: Hưu dưỡng
Giáo xứ: Nhà Nghỉ dưỡng LM GP
Địa chỉ: 444 Cách Mạng Tháng Tám, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, BD