Clock-Time

Linh mục Giuse Vũ Hùng Sơn

Năm sinh: 23/05/1950
Chịu chức: 13/12/1987
Chức vụ: Hưu dưỡng
Giáo xứ: Nhà Nghỉ Dưỡng GP
Địa chỉ: 444 Cách Mạng Tháng Tám, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, BD.