Clock-Time

Linh mục Phêrô Huỳnh Thế Vinh

Năm sinh: 25/12/1981
Chịu chức: 25/05/2010
Chức vụ: Linh hướng
Giáo xứ: Cơ sở Đào tạo ơn gọi LM GP
Địa chỉ: 9 Nguyễn Văn Bé, Phú Cường, Thủ Dầu Một, BD