Clock-Time

Linh mục Phaolô Nguyễn Phú Cường

Năm sinh: 29/09/1983
Chịu chức: 28/11/2014
Chức vụ: Linh hướng
Giáo xứ: Cơ sở Đào tạo ơn gọi LM GP
Địa chỉ: 9 Nguyễn Văn Bé, Phú Cường, Thủ Dầu Một, BD