Clock-Time

Linh mục Tôma Phạm Chí Cao

Năm sinh: 13/07/1985
Chịu chức: 08/01/2019
Chức vụ: Linh hướng
Giáo xứ: Cơ sở Đào tạo ơn gọi LM GP
Địa chỉ: 09 Nguyễn Văn Bé, Phú Cường, Thủ Dầu Một, BD