Clock-Time

Linh mục Giuse Trần Tấn Lực

Năm sinh: 08/08/1980
Chịu chức: 25/05/2010
Chức vụ: Linh hướng
Giáo xứ: Cơ sở Đào tạo ơn gọi LM GP
Địa chỉ: 9 Nguyễn Văn Bé, Phú Cường, Thủ Dầu Một, BD