Clock-Time

Linh mục Phêrô Trần Văn Khánh

Năm sinh: 16/09/1956
Chịu chức: 17/10/2002
Chức vụ: Linh hướng
Giáo xứ: Cơ sở Đào tạo ơn gọi LM GP
Địa chỉ: 9 Nguyễn Văn Bé, Phú Cường, Thủ Dầu Một, BD