Clock-Time

Linh mục Giêrônimô Trần Văn Thế

Năm sinh: 04/11/1980
Chịu chức: 22/01/2016
Chức vụ: Linh mục giáo phận
Giáo xứ: Trung tâm Mục vụ
Địa chỉ: 104 Lạc Long Quân, Phú Cường, Thủ Dầu Một, BD