Clock-Time

Linh mục Đaminh Hà Hỏa Tiễn

Năm sinh: 17/02/1970
Chịu chức: 18/10/2001
Chức vụ: Nghỉ Dưỡng
Giáo xứ: GX. Thượng Phúc
Địa chỉ: Ấp 3, Lạc An, Bắc Tân Uyên, BD