Clock-Time

Linh mục Tôma Lê Phát Trưởng

Năm sinh: 16/06/1967
Chịu chức: 10/10/1993
Chức vụ: Nghỉ Dưỡng
Giáo xứ: Nhà nghỉ dưỡng LM GP
Địa chỉ: 444 Cách Mạng Tháng Tám, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, BD.