Clock-Time

Linh mục Antôn Nguyễn Kim Trạng

Năm sinh: 10/01/1937
Chịu chức: 28/05/1994
Chức vụ: Nghỉ Dưỡng
Giáo xứ: Nhà nghỉ dưỡng LM GP
Địa chỉ: 444 Cách Mạng Tháng Tám, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, BD