Clock-Time

Linh mục Laurensô Trương Văn Luyện

Năm sinh: 01/06/1967
Chịu chức: 26/11/1998
Chức vụ: Nghỉ Dưỡng
Giáo xứ: Nhà nghỉ dưỡng LM GP
Địa chỉ: 444 Cách Mạng Tháng Tám, Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, BD.