Clock-Time

Linh mục Phêrô Nguyễn Minh Mẫn

Năm sinh: 02/07/2019
Chịu chức: 22/01/2016
Chức vụ: Phó biệt cư
Giáo xứ: GX. Phước Minh
Địa chỉ: Ấp A4, Phước Minh, Dương Minh Châu, TN