Clock-Time

Linh mục Lucianô Nguyễn Thành Tiến

Năm sinh: 03/10/1980
Chịu chức: 22/01/2016
Chức vụ: Phó biệt cư
Giáo xứ: GX. Bình Nguyên
Địa chỉ: Ấp Bình Nguyên 1, Gia Bình, Trảng Bàng, TN