Clock-Time

Linh mục Phêrô Phạm Văn Huynh

Năm sinh: 25/01/1983
Chịu chức: 02/12/2017
Chức vụ: Phó biệt cư
Giáo xứ: GX. Hưng Hoà
Địa chỉ: Ấp 6, Hưng Hoà, Bàu Bàng, BD