Clock-Time

Linh mục Giuse Nguyễn Đức Thuận

Năm sinh: 06/06/1979
Chịu chức: 08/01/2019
Chức vụ: Phó xứ
Giáo xứ: GX. Minh Thạnh
Địa chỉ: Ấp II, Minh Thạnh, Dầu Tiếng, BD