Clock-Time

Linh mục Giuse Nguyễn Khắc Hà

Năm sinh: 18/07/1980
Chịu chức: 08/01/2019
Chức vụ: Phó xứ
Giáo xứ: GX. Thánh Giuse
Địa chỉ: Huỳnh Văn Lũy, KP. 5, Hòa Phú, Thủ Dầu Một, BD