Clock-Time

Linh mục Giuse Nguyễn Phong Sương

Năm sinh: 04/02/1971
Chịu chức: 25/06/2002
Chức vụ: Phó xứ
Giáo xứ: GX. Chánh Tòa
Địa chỉ: 394 Cách Mạng Tháng Tám, Thủ Dầu Một, BD.