Clock-Time

Linh mục Phanxicô Nguyễn Thiên Vũ

Năm sinh: 01/01/1983
Chịu chức: 08/01/2019
Chức vụ: Phó xứ
Giáo xứ: GX. Minh Lập
Địa chỉ: Ấp 1, Minh Lập, Chơn Thành, BP.