Clock-Time

Linh mục Giuse Nguyễn Tường Vĩnh Lộc

Năm sinh: 11/12/1986
Chịu chức: 08/01/2019
Chức vụ: Phó xứ
Giáo xứ: GX. Thới Hoà
Địa chỉ: Thới Hòa, Bến Cát, BD