Clock-Time

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Dũng

Năm sinh: 26/11/1980
Chịu chức: 08/01/2019
Chức vụ: Phó xứ
Giáo xứ: GX. Tân Thông
Địa chỉ: Tân Tiến, Tân Thông Hội, Củ Chi, TP. HCM