Clock-Time

Linh mục Giuse Phạm Tiến Lễ

Năm sinh: 22/04/1979
Chịu chức: 17/09/2013
Chức vụ: Phó xứ
Giáo xứ: GX. Thala
Địa chỉ: An Hoà, Trảng Bàng, TN