Clock-Time

Linh mục Titô Trần Nguyên Lãm

Năm sinh: 23/01/1976
Chịu chức: 02/07/2008
Chức vụ: Phó xứ
Giáo xứ: GX. Chánh Toà
Địa chỉ: 394 Cách Mạng Tháng Tám, Thủ Dầu Một, BD.