Clock-Time

Linh mục Phanxicô Xaviê Trần Phương Quyền

Năm sinh: 28/08/1979
Chịu chức: 08/01/2019
Chức vụ: Phó xứ
Giáo xứ: GX. Búng
Địa chỉ: Hưng Phước, Hưng Định, Thuận An, BD