Clock-Time

Linh mục Giuse Nguyễn Quốc Trung

Năm sinh: 25/10/1974
Chịu chức: 25/05/2010
Chức vụ: Quản lý
Giáo xứ: Toà Giám mục
Địa chỉ: 104 Lạc Long Quân, Phú Cường, Thủ Dầu Một, BD.